Over Leven met een psychisch kwetsbare ouder

Leven met een psychisch kwetsbare ouder

Als één van je ouders psychisch kwetsbaar is, heeft dat ook een invloed op jouw leven. Mensen met een kwetsbare ouder hebben het vaak extra moeilijk om evenwichtig op te groeien. Ouders met psychische problemen kunnen het lastig hebben om optimaal te functioneren als opvoeder en om voldoende af te stemmen op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Ook later, wanneer KOPP*-kinderen volwassen zijn, kan de relatie nog een invloed hebben op de huidige situatie.

*KOPP is het letterwoord voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’.

Op deze infoavond vertelt Eline Mechels van Familieplatform meer over KOPP.

Wat zijn de moeilijkheden, uitdagingen, lichtpunten,.. Wat betekent het om op te groeien met een kwetsbare ouder? Wat zijn gemeenschappelijke kenmerken, noden, bezorgdheden… We hebben het zowel over jonge als volwassen KOPP’ers. Er komt ook een getuigenis aan bod.

Gastspreker
Eline Mechels, medewerker Familieplatform

Locatie
Online, via Zoom

Meer info
Louise Wolfs
tel 016 244 204
louise.wolfs@similes.be

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten