Jouw gift

Jouw gift

Wil jij ook meer aandacht voor de noden van families? Wil je het taboe verbreken en het gesprek aangaan over psychische aandoeningen? Steun Similes dan met een financiële bijdrage.

€ 20

Met een gift van 20 euro kan Similes een vrijwilliger op pad sturen om te getuigen over de noden van families.

€ 40

Met een gift van 40 euro help je Similes om lotgenotencontact te organiseren via de luisterlijn.

€ 60

Hiermee help je ons om een gratis workshop te geven in organisaties die werken met mensen in kansarmoede.

Vul je rijksregisternummer in om het fiscaal attest automatisch toe te voegen aan je belastingsaangifte op Tax-on-Web.
Sluiten