Over Aanspreekpunt Mentaal Welzijn

Aanspreekpunt Mentaal Welzijn

Het GGZ netwerk SaVHA werkte een contactpunt uit waar iedereen in Halle-Vilvoorde terecht kan voor hulp en ondersteuning bij geestelijke gezondheidszorg. ‘Aanspreekpunt Mentaal Welzijn’ zal personen met een psychische kwetsbaarheid, hun familie en hulpverleners ondersteunen bij vragen en nood aan informatie. De focus ligt op het meest passende hulpaanbod aanreiken.

Iris Hertsens, projectmedewerker, licht de werking van dit nieuwe aanspreekpunt toe tijdens deze infoavond.

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen.

Gastspreker
Iris Hertsens, projectmedewerker Aanspreekpunt Mentaal Welzijn GGZ Halle-Vilvoorde

Meer info
similes.grimbergen@gmail.com

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten