Over Aanspreekpunt Mentaal Welzijn

Aanspreekpunt Mentaal Welzijn

Het SaVHA-netwerk werkt reeds sinds meerdere jaren een contactpunt uit waar iedereen in Halle-Vilvoorde terecht kan met vragen naar hulp en ondersteuning in de GGZ. Dit project kon eindelijk gerealiseerd worden dankzij een extra toelage van de Vlaamse Gemeenschap, voor een stuk n.a.v. de vele mentale noden die door de COVID 19 -toestanden rezen!

In zeer nauwe relatie met haar diverse partners in de regio, werkt het SaVHA-netwerk een laagdrempelig ‘Aanspreekpunt mentaal welzijn’ uit voor Halle-Vilvoorde. Het aanspreekpunt zal personen met een psychische kwetsbaarheid, hun familie en hulpverleners ondersteunen bij de vraagverheldering en de toeleiding naar het meest passende hulpaanbod én richt zich naar iedereen die een vraag heeft met betrekking tot psychische kwetsbaarheid.

Voor het eerst is er nu dus een rechtstreeks aanspreekpunt ook ter beschikking voor familie en vrienden van personen waar zij een verantwoordelijkheid voor dragen of althans nauw bij betrokken zijn. Hoe het werkt en wat u er mag van verwachten, legt de projectmedewerker uit voor Similes.

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregels.

Gastspreker
Iris Hertsens, projectmedewerker Aanspreekpunt Mentaal Welzijn GGZ Halle-Vilvoorde

Meer info
similes.grimbergen@gmail.com

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten