Over Toelichting van het wettelijk kader bewindvoering

Toelichting van het wettelijk kader bewindvoering

Er zijn in de samenleving mensen die het moeilijk hebben met het beheer van hun financiën. Zo kunnen ook personen met een psychische kwetsbaarheid met deze problemen geconfronteerd worden. De wetgever voorziet voor deze mensen mogelijke oplossingen waaronder de zorgvolmacht en/of bewindvoering.

Bewindvoering is een gerechtelijke maatregel waarbij iemand onbekwaam wordt verklaard voor het stellen van bepaalde rechtshandelingen. Zodoende kan deze persoon bijvoorbeeld geen schulden aanmaken en krijgt hij beperkingen rond zijn uitgaven opgelegd. De vrederechter spreekt enkel bewindvoering uit indien deze bescherming nodig is voor het welzijn van de betrokken persoon. Deze beslissing wordt nooit lichtzinnig genomen.

Een vrederechter zal het wettelijk kader rond bewindvoering op een levendige manier toelichten gekoppeld aan praktijkervaringen.

Er wordt voldoende ruimte voorzien voor vraagstelling.

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregels.

Gastspreker
Caroline Delesie, vrederechter van het kanton Menen

Meer info
Martine De Moor
tel 016 244 206
martine.de.moor@similes.be 

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 12,00
Niet-lid € 12,00

Deel met anderen

Sluiten