Over Omgaan met verslaving

Omgaan met verslaving

Similes nodigt je uit voor een interactieve infoavond rond drugs en verslaving. De bijeenkomst vertrekt vanuit de realiteit dat naastbetrokkenen van mensen die (problematisch) middelen gebruiken vaak machteloos staan en niet goed weten hoe om te gaan met deze problematiek.

We staan stil bij de meest voorkomende producten, de signalen van gebruik en de kwetsbaarheden van gebruikers. Vervolgens deelt Inge Truyens, preventiemedewerker, enkele communicatietips om druggebruik bespreekbaar te maken en eventueel aan te zetten tot verandering en herstel.

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregels.

Gastspreker
Inge Truyens, Preventiewerker verslaving CGG Kempen

Meer info
similes.turnhout@skynet.be
tel 014 41 46 24

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten