Over Tijd voor contextuele psychiatrie

Tijd voor contextuele psychiatrie

Wanneer je in je familie te maken krijgt met psychische problemen, veranderen de relaties binnen het gezin. De onderlinge relaties tussen de kwetsbare persoon en zijn omgeving worden vaak verstoord. 

Het onderzoek binnen de psychiatrie heeft zich de afgelopen 25 jaar heel erg gefocust op de neurobiologie: het onderzoek van de hersenen en het mogelijk belang van de genen. Hierbij is de mens en zijn omgeving een beetje uit het oog verloren. Contextuele psychiatrie wil hier een antwoord op bieden en vertrekt vanuit het omgekeerde perspectief, namelijk: hoe draagt de persoon en zijn omgeving bij aan de ontwikkeling en het voortbestaan van psychische klachten?

In oktober 2015 is aan de KU Leuven het onderzoekscentrum voor Contextuele Psychiatrie opgericht om dit onderzoek verder vorm te geven. Prof. Inez Germeys zal toelichten hoe we met deze benadering beter kunnen begrijpen wat psychische klachten zijn en hoe ze tot stand komen, maar ook hoe we ze kunnen behandelen.

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregels.

Gastspreker
Inez Germeys, Prof. Psychiatrie en onderzoeker in Centrum voor Contextuele Psychiatrie

Meer info
similes.turnhout@skynet.be
tel 014 41 46 24

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten