Over Herstel als antwoord op euthanasie

Herstel als antwoord op euthanasie

Bij ondraaglijk psychisch lijden ziet de betrokken persoon soms geen enkele uitweg meer en vraagt euthanasie aan. Maar niet iedereen kiest daadwerkelijk de weg van euthanasie na het doorlopen van de volledige procedure. Hebben zij dan een soort tweede adem gevonden om alsnog voor het leven te kiezen? Kan vanuit het nieuwe herstelgerichte denken binnen de psychiatrie een alternatief geboden worden aan mensen die niet meer willen leven? Een uniek pilootproject onder de vorm van een herstelwerkgroep – specifiek voor mensen met een euthanasievraag omwille van ondraaglijk psychisch lijden lijkt op dat vlak een verschil te kunnen maken.

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregels.

Gastspreker
Ann Callebert, klinisch psycholoog en ervaringsdeskundige herstelvisie

Inschrijving & meer info
tel 0485 35 81 92
similes.mechelen@gmail.com 

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten