Over Lotgenotencontact voor naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Lotgenotencontact voor naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

“Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden” is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt. Er hangt vaak een groot ‘stilzwijgen’ rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het lijden van jou als naastbetrokkene. Je botst vaak op onbegrip binnen je eigen netwerk. Je voelt je mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Je wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Deze bijeenkomst van Similes is er speciaal voor familie en andere naastbetrokkenen die vragen hebben rond het thema euthanasie. Wij bieden de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen. De erkenning en herkenning van elkaars verhaal biedt troost en geeft kracht. Zo komt er ruimte voor mededogen en meer begrip.

Ben je geen naastbetrokkene? Check onze activiteitenkalender. Er zijn heel wat activiteiten die wel toegankelijk zijn voor een breder publiek.

Begeleiding
Annick Claeys, medewerker Reakiro & Rita Thienpont, vrijwillig medewerker Vonkel

Locatie
Online, via Zoom

Meer info
josette.monsieurs@similes.be 

In samenwerking met
Vonkel vzw & Reakiro vzw

Help ons om online lotgenotencontact verder mogelijk te maken. Je vrije deelnemersbijdrage is welkom op ons rekeningnummer BE71 0011 0730 0769 met vermelding ‘gift’.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid Gratis

Deel met anderen

Sluiten