Over Zorg voor kwetsbare huurders

Zorg voor kwetsbare huurders

In de huidige zorg zijn soms nog te veel drempels en regels. Kwetsbare huurders krijgen daardoor niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Dat zet druk op de woon- en leefsituatie.
De samenwerking tussen huisvestingsmaatschappijen en geestelijke gezondheidszorg in het Antwerpse zet in op aanklampende zorg om overlast en uithuiszetting te voorkomen, én ook om het lijden van psychisch kwetsbare burgers te verminderen. Wat kunnen we hiervan leren?
Biedt het proefproject Multiteam 2800 in de regio van Emergo een antwoord voor kwetsbare bewoners en kan het worden uitgebreid?

Er wordt ruimte voorzien voor vragen en een open gesprek.

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregels.

Meer info

similes.emergo@gmail.com - 0484 91 62 52

Vooraf inschrijven is aanbevolen. We kunnen enkel wie vooraf inschrijft een plaats garanderen.

In samenwerking met

Similes Emergo i.s.m. Stad Lier, Eerstelijnszone Pallieterland, AZ Heilig Hart, Lierse Maatschappij voor de Huisvesting en Volkswoningen van Duffel

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid Gratis

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten