Over Café P - Beschut wonen in geestelijke gezondheidszorg

Café P - Beschut wonen in geestelijke gezondheidszorg

Cliënten, familie en medewerkers schetsen via hun persoonlijke ervaring een beeld van wat 'beschut wonen' inhoudt en welke meerwaarde deze woonvorm kan hebben voor mensen met een psychosegevoeligheid. Er kan ook stilgestaan worden bij andere woonvormen, zoals 'begeleiding op eigen adres' en PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis).
Er is de mogelijkheid om op voorhand vragen door te sturen via e-mail. Ook tijdens het onlinemoment kunnen bijkomende vragen gesteld worden. Deze vragen mag je tegen 10 maart e-mailen naar psychosepraatcafe.p@gmail.com.
Aansluitend wordt er ook het regionaal aanbod voor mensen met psychosegevoeligheid en hun familie toegelicht.

Locatie
Online

Inschrijving en meer info
psychosepraatcafe.p@gmail.com 

Prijzen

Ticket Prijs
Deelname Gratis

Deel met anderen

Sluiten