Over Ontmoetingsavond voor naasten over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Ontmoetingsavond voor naasten over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt.

Er hangt vaak een groot stilzwijgen rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het lijden van jou als naastbetrokkene. Je botst vaak op onbegrip binnen je eigen netwerk. Je voelt je mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Je wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Deze bijeenkomst van Similes is er speciaal voor familie en andere naastbetrokkenen die vragen hebben rond het thema euthanasie. Wij bieden de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen. De erkenning en herkenning van elkaars verhaal biedt troost en geeft kracht. Zo komt er ruimte voor mededogen en meer begrip.

Begeleiding

  • Annick Claeys, medewerker Reakiro vzw en vrijwillig medewerker bij Similes
  • Joke Vierstraete, vrijwillig medewerker Vonkel vzw

Meer info
Suzanne Bol
tel 016 244 203
suzanne.bol@similes.be 

Ben je geen naastbetrokkene? Check onze activiteitenkalender. Er zijn heel wat activiteiten die wel toegankelijk zijn voor een breder publiek.

Word lid van onze vereniging en neem telkens gratis of aan voordeeltarief deel aan onze activiteiten.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid € 6,00

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten