Over Familie Impactsessie: De meerwaarde van familie bij crisis

Familie Impactsessie: De meerwaarde van familie bij crisis

Ben je familielid of naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Wil jij je ervaring inzetten om de geestelijke gezondheidzorg meer familiebetrokken te maken?

Of ben je een hulpverlener die graag wil leren van de ervaringen van familie?

Neem dan deel aan de Familie Impactsessie ‘De meerwaarde van familie bij crisis’. Laat je inspireren door een praktijkvoorbeeld en denk mee na over de noden en meerwaarde van familie en andere naasten wanneer iemand met een psychische kwetsbaarheid een crisis doormaakt.

Programma
19 uur: Onthaal met broodjes
19.30 uur: Welkom, door Marc Vankerkhoven, coördinator transmurale zorg AZ Maria Middelares AZ Sint Vincentius Deinze
19.35 uur: Zorgaanbod in crisissituaties, door Isabelle Vanwingene, coördinator mobiele teams Het PAKT, Netwerk Geestelijke Gezondheid Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen
19.50 uur: Hoe families betrekken in de zorg? Enkele voorbeelden door de medewerkers van de PAAZ van het AZ Maria Middelares:  psychologen Philien Van Iseghem en Kim Vanderdonck, Leen Depandelaere en Leonie Verthé van de sociale dienst en verpleegkundigen Caroline Temmerman en Valerie Boone
20.20 uur: Mogelijkheid tot vragen
20.30 uur: Pauze
20.40 uur: Denkoefening: we gaan samen op zoek naar concrete suggesties voor een meer familiebetrokken geestelijke gezondheidszorg.
21.25 uur: Kort slotwoord 

Begeleiding
Ellen De Jans, Familie Impactwerker bij Similes

Meer info
Deelname is gratis na inschrijving.
We richten ons op families en hulpverleners en niet op studenten.  

Ellen De Jans
tel 016 794 921
ellen.de.jans@similes.be

In samenwerking met
Het PAKT, Netwerk Geestelijke Gezondheid Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen en AZ Maria Middelares

Familie Impact, Pilootproject zorgvernieuwing met familie-ervaring, is een project van Similes vzw i.s.m. Familieplatform, Psyche en de netwerken geestelijke gezondheid, met steun van de Vlaamse en federale overheid.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Cliënt Gratis
Familie / Naastbetrokkene Gratis
Hulpverlener Gratis
Overig Gratis

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten