Over Stuyfsessie/gedachtewisseling - Tijd voor een laagdrempelige GGZ

Stuyfsessie/gedachtewisseling - Tijd voor een laagdrempelige GGZ

Wordt het geen tijd voor een laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg? Mentale zorg die uitgaat van menselijkheid, beschikbaarheid, betrokkenheid en dichtbij de mensen. Similes en Netwerk Emergo willen burgers hierrond samenbrengen.

Gespreksbegeleider
Dirk De Caluwé, vrijwilliger Similes

Praktisch
Om 18 uur kan je mee aanschuiven aan tafel. In dit geval bent je reeds welkom vanaf 16 uur. Ten minste als je dit wenst, vooraf reserveert en de avond zelf 6 euro betaalt. Reserveren voor de maaltijd doe je op 0465 092 148 (Heidi Heymans).

Meer info
De Stuyverij is een inspiratieplek voor burgers en organisaties rond persoonlijke en maatschappelijke vernieuwing. In deze stuyfsessie gaat het concreet over vernieuwing binnen de geestelijke gezondheidszorg. De stuyfsessie richt zich in de eerste plaats tot burgers uit de eerstelijnszone Pallieterland (Lier, Berlaar, Duffel en Nijlen).

Dirk De Caluwé
0484 91 62 52
dirkdca@gmail.com

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid Gratis

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten