Over Familie Impactsessie: De meerwaarde van familie bij crisis

Familie Impactsessie: De meerwaarde van familie bij crisis

Ben je familielid of naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Of ben je hulpverlener? Wil je mee richting geven aan een meer familiebetrokken geestelijke gezondheidszorg?

Neem dan deel aan onze Familie Impactsessies. Laat je telkens inspireren door een praktijkvoorbeeld en denk mee na over de noden en meerwaarde van familie in de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens deze ontmoetingsavond in Turnhout buigen we ons specifiek over de mogelijke rollen en noden van familie wanneer iemand met een psychische kwetsbaarheid een crisis doormaakt.

De avond start met een uiteenzetting door Evi Willemsen, Teamcoördinator, crisis- en kortdurende behandeling team (CKB –team). Zij neemt ons mee in het bestaande crisisaanbod in de regio op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zoomt ze in op hoe er binnen de werking van een mobiel crisisteam wordt ingezet op het informeren, bejegenen en ondersteunen van de context. Alsook wat de meerwaarde kan zijn van het betrekken van de context in een crisisperiode.

Vervolgens gaan we in dialoog op zoek naar hoe familie in crisissituaties best betrokken kan worden, wat familie zou helpen om met een crisis om te gaan, welke informatie of handvaten familie nodig heeft op dat moment, hoe hulpverleners familie voldoende kunnen ondersteunen tijdens dergelijke situaties ...

Gastspreker

Evy Willemsen, Teamcoördinator, crisis- en kortdurende behandeling team (CKB –team)

Begeleiding

  • Maaike Boonstra, stafmedewerker netwerk GGZ Kempen
  • Greet Pauwels, Similes medewerker, Familie Impactwerker Kempen

Inschrijving
via deze link

Meer info
Deelname is gratis na inschrijving

Greet Pauwels
greet.pauwels@similes.be

In samenwerking met 
netwerk GGZ Kempen en Al-Anon

Familie Impact, Pilootproject zorgvernieuwing met familie-ervaring, is een project van Similes vzw i.s.m. Familieplatform, Psyche en de netwerken geestelijke gezondheid, met steun van de Vlaamse en federale overheid

Programma van Familie Impactsessie

Op donderdag 23 november:
18:45 - 19:00 Onthaal
19:00 - 20:00 Voordracht gastspreker
20:00 - 21:00 Brainstorm

Lees meer over het programma

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid Gratis

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten