Over Samenwerking en toeleiding binnen het Netwerk GGZ Kempen

Samenwerking en toeleiding binnen het Netwerk GGZ Kempen

 Binnen het Netwerk GGZ Kempen krijgt de cliënt de minst ingrijpende vorm van zorg aangeboden volgens de principes van getrapte zorg. De cliënt wordt zo lang mogelijk ambulant ondersteund, begeleid en/of behandeld. Er wordt enkel gehospitaliseerd als ambulante of mobiele zorgvormen geen soelaas bieden. Hierbij wordt de draagkracht van de mantelzorger mee in beschouwing genomen.

Meer concreet wordt stilgestaan bij de werking van het aanmeldingsteam, je kan hier enkel terecht via doorverwijzing vb je huisarts. Dit team faciliteert de realisatie van het 'stepped care' model en versterkt de samenwerking in het netwerk door de nodige schakels met elkaar te verbinden.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg ( CGG Kempen) is een partner binnen het netwerk. Ze richten zich daarbij naar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Wat is de huidige situatie binnen het arrondissement Turnhout, hoe zit het met wachtlijsten, kostprijs van de psychologische hulp, bestaat er mogelijkheid tot terugbetaling door het ziekenfonds? Kan je er als familielid ook terecht als het jou allemaal teveel wordt?

Tijdens deze infoavond staan we stil bij de werking van het aanmeldingsteam en van CGG Kempen en de manier waarop ze samenwerken.

Gastspreker
Katleen Bosman - Adjunct Directeur CGG Kempen
verantwoordelijke voor de deelwerking mbt. verslaving - Forensische werking

Meer info
similes.turnhout@skynet.be
tel 014 41 46 24

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten