Over Zelfzorg voor ouders van een zorgenkind

Zelfzorg voor ouders van een zorgenkind

Leven met een zorgenkind is een weg van vallen en opstaan. Een psychisch kwetsbaar kind vraagt ook om bijzondere zorg. Die toewijding is vaak een blijvend engagement voor de rest van je leven. Toch is het belangrijk om die zorg af te bakenen en je eigen noden en behoeftes niet uit het oog te verliezen.

De juiste zelfzorg toepassen, is niet altijd evident. Tijdens deze vorming leer je wat belangrijk is.

Gespreid over 3 sessies sta je stil bij:

  • Welke groei heb je als ouder al gemaakt?
  • Wat zijn je behoeften vandaag en wat wens je voor de toekomst?
  • Hoe ga je om met het aanvaarden van jouw situatie?

Je leert jezelf beter kennen, met aandacht voor wat jij nodig hebt en hoe jij verder kan. Zo groeit je vertrouwen. In deze workshop sta jij als ouder centraal. Vanuit de verbinding met jezelf vind je nieuwe kracht.

Begeleiding
Alex Sarlet, vormingswerker PRH

Meer info
Veerle Vander Elst
veerle.vander.elst@similes.be
tel 016 244 204

Ben je geen naastbetrokkene? Check onze activiteitenkalender. Er zijn heel wat activiteiten die wel toegankelijk zijn voor een breder publiek.

Word lid van onze vereniging en neem telkens gratis of aan voordeeltarief deel aan onze activiteiten.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten