Over Sociale voordelen bij mantelzorg

Sociale voordelen bij mantelzorg

Door het bos van de sociale voordelen is het moeilijk zoeken en te weten komen wat voor ons van toepassing kan zijn. Veel is mogelijk, maar weinig is geweten. Sara helpt je tijdens deze infoavond om de bomen door het bos te zien. De verschillende thema’s die aan bod komen: vertegenwoordiging, financiële steun in zorgsituatie, minder werken is niet noodzakelijk minder loon, wilsonbekwaamheid, zorgplanning, wie vertegenwoordigt op welk moment...

Gastspreker
Sara Bollaerts, maatschappelijk assistent en mantelzorgondersteuner bij Stad Mechelen

Meer info
Jos Deckers
similes.mechelen@gmail.com
tel 0485 35 81 92

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten