Over Open Dialogue - samen verbindend luisteren en spreken

Open Dialogue - samen verbindend luisteren en spreken

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren. Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen.

Deze bijzondere aanpak verloopt volgens een aantal principes, steunend op 30 jaar praktijkonderzoek. Voortbouwend op de ontwikkelingen in West-Lapland (Finland) door Jaakko Seikkula en zijn collega's, heeft Open Dialogue heel wat navolging gekregen in andere Europese regio's. Ook Vlaanderen wil hierin niet achterblijven. Diverse teams bouwen al enkele jaren aan Open Dialogue praktijk en vzw Psyche wil deze praktijkontwikkeling verder gericht en actief blijven ondersteunen.

Gastspreker
Dag Van Wetter, Open Dialogue compagnon bij vzw Psyche

Meer info
Veerle Vander Elst
veerle.vander.elst@similes.be
016 244 204

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid Gratis

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten