Over Angst en depressie

Angst en depressie

Angst en depressie komen vaak samen voor. Een angststoornis heeft een grote invloed op iemands leven, waardoor veel mensen zich somber gaan voelen. Deze somberheid kan uitgroeien tot een depressie. Omgekeerd kunnen mensen met een ernstige depressie ook angstig worden als gevolg van de ervaringen die een depressieve stoornis met zich meebrengt.

Net zoals bij een angststoornis, komt piekeren frequent voor bij een depressie. Iemand die angstig is kan zijn of haar interesse en plezier ook verliezen in dagdagelijkse dingen vanwege de constante behoefte om de angstsymptomen te vermijden. Angststoornissen kunnen ertoe leiden dat iemand zich erg eenzaam, alleen en onbegrepen voelt. Perfectionisme, een laag zelfbeeld of eigenwaarde, concentratiestoornissen, slaapgebrek en een gebrekkige eetlust kunnen zowel voorkomen bij of aan de basis liggen van zowel een depressieve- als een angststoornis.

Het valt veel mensen niet makkelijk om over hun angst of depressie te praten, zelfs niet met geliefden en familie. Soms omdat ze het probleem zelf zo niet willen benoemen of erkennen, soms uit angst voor conflicten of onbegrip. Maar hoe langer je zwijgt, hoe groter de kans dat je geïsoleerd geraakt, zeker in je hoofd. Je omgeving speelt in het herstelproces een minstens even belangrijke rol als de medicamenteuze of therapeutische behandeling.

Deze avond staat open voor cliënten, hulpverleners, naastbetrokkenen en geïnteresseerden. De sprekers zullen de signalen van ‘hoe een angststoornis en een depressie herkennen’ meegeven aangevuld met tips en tricks hoe je op stap gaat naar herstel.

Gastsprekers

  • Anne-Marie Pauwels, ervaringsdeskundige
  • Annemieke Vermoesen, psychologe
  • Ann Marchand, hoofdverpleegkundige

Meer info
Suzanne Bol
tel 016 244 203
suzanne.bol@similes.be 

In samenwerking met
PZ St-Lucia en PC St-Hiëronymus

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten