Over GEANNULEERD - Gespreksgroep voor naastbetrokkenen bij euthanasie omwille van psychisch lijden

GEANNULEERD - Gespreksgroep voor naastbetrokkenen bij euthanasie omwille van psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt.

Er hangt vaak een groot stilzwijgen rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het lijden van jou als naastbetrokkene. Je botst vaak op onbegrip binnen je eigen netwerk. Je voelt je mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Je wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Similes biedt in samenwerking met huisvandeMens de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen.

De erkenning en herkenning van elkaars verhaal biedt troost en geeft kracht. Zo komt er ruimte voor mededogen en meer begrip.

Begeleiding

  • Katrien Callens, medewerker huisvandeMens Kortrijk
  • Els Heytens, medewerker huisvandeMens Kortrijk

Meer info
Suzanne Bol
016 244 203
suzanne.bol@similes.be 

Aanmelden mogelijk tot 16 februari. 

In samenwerking met
huisvandeMens Kortrijk

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid Gratis

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten