Over De familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon

Binnen de zorg heb je niet enkel de patiënt en diens hulpverlener, maar ook de familie. En hoewel het contact tussen hulpverlener en familie vaak zonder moeilijkheden verloopt, zijn er ook families/naasten die meer noden hebben dan hulpverleners kunnen beantwoorden of situaties waarbij families/naasten ontevreden zijn over de zorg.

Sinds januari 2022 kan hiervoor doorverwezen worden naar de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon is een extra onafhankelijk aanspreekpunt voor familie, gratis aangeboden door Familieplatform vzw. Wanneer familie nood heeft aan een extra luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg van de patiënt, kunnen zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Tijdens dit infomoment gaan we dieper in op het aanbod van de familievertrouwenspersoon en bekijken we aan de hand van casussen wanneer er doorverwezen kan worden.

Belangrijk: dit is een extra onafhankelijk aanspreekpunt dat voor familie. Dit gaat dus niet over de 'vertrouwenspersoon' die patiënten kunnen aanduiden.

Gastspreker
Marieke Van Schoor, projectmedewerker Wetenschap & Zorgorganisaties Familieplatform vzw

Meer info
similes.turnhout@skynet.be
tel 014 41 46 24

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten