Over Filmvoorstelling ‘La forêt de mon père’

Filmvoorstelling ‘La forêt de mon père’

De 15-jarige Gina is opgegroeid in een liefdevol gezin dat aan de rand van het bos woont. Ze bewondert haar vader Jimmy, een onvoorspelbare, wispelturige man, wiens voortdurend buitensporig gedrag en extravagantie ze gemakkelijk vergeeft. Tot de dag dat de situatie ondraaglijk wordt; Jimmy bereikt een dieptepunt en het kwetsbare evenwicht van de familie wordt verbroken. De film beschrijft hoe een jonge vader het leven van alle gezinsleden overhoop gooit. Het is mooi hoe ze uiteenlopende gevoelens in beeld brengt, gaande van angst en eenzaamheid tot liefde en humor. Een bijzonder herkenbaar verhaal voor de vele, jonge mantelzorgers die al vroeg in hun leven zorg dragen voor een kwetsbare naaste. 

We voorzien een korte nabespreking van de film. Tijdens de nabespreking focussen we op welke uitdagingen kinderen worden geconfronteerd wanneer een ouder psychisch lijdt, en hoe hiermee omgegaan kan worden.

Begeleiding
Chris Wouters, Lisette Gijsbrechts, Leen van Rooy en Mieke Bauwens, vrijwillig medewerkers Similes

Meer info
Chris Wouters
similes.turnhout@skynet.be

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten