Over Autisme (ASS) bij meisjes en vrouwen

Autisme (ASS) bij meisjes en vrouwen

Mensen met autisme hebben vaak problemen met communicatie en sociale interactie. Daarenboven hebben ze het onder andere ook vaak moeilijker met flexibel denken, bewegen en handelen.  Het grootste probleem is niet zo zeer autisme zelf, maar wel de samenleving die niet aangepast is aan het ‘anders’ zijn van personen die zich op het (brede) autisme spectrum bevinden. Dit zorgt ervoor dat mensen met autisme zich in een psychisch kwetsbare positie bevinden. 

Autisme bij meisjes en vrouwen wordt vaak minder goed herkend dan bij mannen. Jammer genoeg leidt dit vaak tot extra moeilijkheden, net omdat het zo belangrijk is bepaalde problemen vanuit de juiste invalshoek te kunnen benaderen. 

Sommige vrouwen ondervinden al heel hun leven problemen en weten niet waaraan dat ligt, andere vrouwen krijgen pas op latere leeftijd een diagnose en een derde groep vrouwen kreeg voorafgaand aan de diagnose ASS andere (foutieve) diagnoses toegekend, waardoor de echte problemen niet aan het licht komen of onaangeraakt bleven.

Tijdens deze infoavond wordt er dieper ingegaan op autisme beleefd door meisjes en vrouwen en worden veel voorkomende valkuilen besproken. We reiken ook enkele strategieën aan om met deze problematiek om te gaan. 

Er wordt voldoende tijd voorzien voor de vragen die bij de deelnemers leven.

Gastspreker
Maïté Van Den Bossche, auticoach en ervaringsdeskundige mama

Locatie
Online, via Zoom

Meer info
Louise Wolfs
louise.wolfs@similes.be
tel 016 244 204

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten