Over Lotgenotencontact naastbetrokkenen euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Lotgenotencontact naastbetrokkenen euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt. Er hangt vaak een groot stilzwijgen rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het lijden van jou als naastbetrokkene. Je botst vaak op onbegrip binnen je eigen netwerk. Je voelt je mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Je wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Similes biedt de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen. De erkenning en herkenning van elkaars verhaal biedt troost en geeft kracht. Zo komt er ruimte voor mededogen en meer begrip

Begeleiding
Annick Claeys, medewerker Reakiro & Rita Thienpont, vrijwillig medewerker Vonkel

Locatie
Online, via Zoom

Meer info
Suzanne Bol
suzanne.bol@similes.be
016 244203

In samenwerking met
Vonkel vzw & Reakiro vzw

Ben je geen naastbetrokkene? Check onze activiteitenkalender. Er zijn heel wat activiteiten die wel toegankelijk zijn voor een breder publiek.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten