Over Wat is autisme (ASS)?

Wat is autisme (ASS)?

Mensen met autisme hebben vaak problemen met sociale interactie en communicatie. Daarenboven hebben ze het onder andere ook vaak moeilijker met flexibel denken, bewegen en handelen.  Het grootste probleem is niet zo zeer autisme zelf, maar wel de samenleving die niet aangepast is aan het ‘anders’ zijn van personen die zich op het (brede) autisme spectrum bevinden. Dit zorgt ervoor dat mensen met autisme zich in een psychisch kwetsbare positie bevinden. 

Om kinderen met autisme alle kansen te geven, is het daarom nodig om vanaf het prille begin de nodige aandacht te schenken aan het ‘anders zijn’ van deze kinderen. Het is belangrijk om te focussen op het ‘leren begrijpen’ in plaats van het ‘proberen veranderen’.   

Tijdens deze webinar gaan we concreet in op drie belangrijke onderwerpen: 

  • Wat is autisme precies en hoe kan het zoal worden geuit? 
  • Wat kan je als omgeving betekenen voor een kind met autisme? 
  • Welke hulpverlening bestaat er zoal? 

Er wordt voldoende tijd voorzien voor de vragen die bij de deelnemers leven.

Gastspreker
Maïté Van Den Bossche, auticoach en ervaringsdeskundige mama

Locatie
Online, via Zoom

Meer info
Louise Wolfs
louise.wolfs@similes.be
tel 016 244 204 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten