Over Wat is een Soteriahuis?

Wat is een Soteriahuis?

Wat is een Soteriahuis? En komt er één in regio Kortrijk of elders in West-Vlaanderen?

Een Soteriahuis is een huis waar een kleine groep jongvolwassenen die een psychotische crisis doormaken, samenleven. Het is een beschermende, therapeutische gemeenschap waarin ze samen dagdagelijkse taken opnemen, in nauwe verbinding met familie en andere naastbetrokkenen. In een kleinschalige, veilige omkadering, met de nodige zorg en ondersteuning kan een psychiatrische ziekenhuisopname worden vermeden.

Tijdens deze info-avond ontdek je wat een Soteriahuis zo bijzonder maakt. Je maakt ook kennis met het West-Vlaamse El Camino dat een aantal van de Soteriaprincipes al in de praktijk brengt. Wordt El Camino Bekegem het eerste Soteriahuis in Vlaanderen? Zowel professionelen als burgers (mensen met eigen ervaring, mensen met familie-ervaring en sympathisanten) zijn welkom.

 Gastsprekers

  • Stefaan Huyghebaert, El Camino Bekegem en Vlaamse werkgroep Soteriahuizen

  • Rika Rotsaert, El Camino Bekegem en Vlaamse werkgroep Soteriahuizen

  • Dag Van Wetter, El Camino Bekegem, Open Dialogue compagnon bij Steunpunt Geestelijke Gezondheid/vzw Psyche en Vlaamse werkgroep Soteriahuizen

Meer info 
Geert Verfaille - geert.verfaille@skynet.be - 0478 36 29 65
Dirk De Caluwé - dirkdca@gmail.com - 0484 91 62 52

Meer info over Soteria: www.soteriavlaanderen.be

In samenwerking met
Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen en stad Kortrijk

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid Gratis
Niet-lid Gratis

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten