Over Voorstelling werking Reakiro, inloophuis rond euthanasie

Voorstelling werking Reakiro, inloophuis rond euthanasie

Euthanasie ten gevolge van een psychiatrische problematiek is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt. Zeker als het gaat om jonge mensen die deze keuze maken.

Het taboe erover blijft erg groot. Reakiro wil een huis met een warme huiskamer zijn waarin ruimte, tijd en menselijke nabijheid centraal staan. Reakiro is een inloophuis dat opvang, informatie, individuele en groepsbegeleiding biedt aan mensen met een euthanasievraag en hun naasten. Ook professionele teams kunnen met hun vragen terecht bij Reakiro. Een multidisciplinair team met ook ervaringsdeskundigen en vrijwilligers vergezellen mensen in hun zoektocht tussen leven en dood, tussen de ondraaglijkheid van het lijden en de mogelijkheid van hoop.

Aansluitend wil een ouderpaar graag, op vraag van hun dochter, haar en hun verhaal delen. Een pleidooi voor meer begrip bij de omgeving en een grotere openheid om erover te praten.

In samenwerking met Reakiro richt Similes in het najaar van 2022 een lotgenotengroep op voor naastbetrokkenen euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden te Leuven. Concrete info zal gedeeld worden tijdens deze avond. We bieden graag ruimte voor vragen.

Reakiro doet geen uitklaring van de vraag naar euthanasie.

Gastsprekers
Luc Bemelmans, coördinator Reakiro en een familiebetrokken ouderpaar.

Meer info
Louise Wolfs
tel 016 244 204
louise.wolfs@similes.be

In samenwerking met
Reakiro

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten