Over Ontmoetingsavond voor naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Ontmoetingsavond voor naastbetrokkenen over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een gevoelig thema dat heel wat controverse teweegbrengt.

Er hangt vaak een groot stilzwijgen rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid en het lijden van jou als naastbetrokkene. Je botst vaak op onbegrip binnen je eigen netwerk. Je voelt je mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Je wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Similes biedt in samenwerking met Vonkel de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen.

De erkenning en herkenning van elkaars verhaal biedt troost en geeft kracht. Zo komt er ruimte voor mededogen en meer begrip.

Begeleiding
Annick Claeys, vrijwillig medewerker Similes en Rita Thienpont, vrijwillig medewerker Vonkel

Meer info
Annick Claeys
similes.naasteneuthanasie.ovl@gmail.com

In samenwerking met
Vonkel vzw, een luisterend huis en ontmoetingsplaats voor omgaan met sterven, dood en rouw

Ben je geen naastbetrokkene? Check onze activiteitenkalender. Er zijn heel wat activiteiten die wel toegankelijk zijn voor een breder publiek.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten