Over Toelichting van het wettelijk kader bewindvoering

Toelichting van het wettelijk kader bewindvoering

Er zijn in de samenleving mensen die het moeilijk hebben met het beheer van hun financiën. Zo kunnen ook personen met een psychische kwetsbaarheid met deze problemen geconfronteerd worden. De wetgever voorziet voor deze mensen mogelijke oplossingen waaronder de zorgvolmacht en bewindvoering.

Bewindvoering is een gerechtelijke maatregel waarbij iemand onbekwaam wordt verklaard voor het stellen van bepaalde rechtshandelingen. Zo kan deze persoon bijvoorbeeld geen schulden aanmaken en krijgt hij beperkingen rond zijn uitgaven opgelegd. De vrederechter spreekt enkel bewindvoering uit indien deze bescherming nodig is voor het welzijn van de betrokken persoon. Deze beslissing wordt nooit lichtzinnig genomen.

De vrederechter van Torhout (West-Vlaanderen) licht tijdens deze bijeenkomst het wettelijk kader rond bewindvoering op een levendige manier toe en koppelt het aan praktijkervaringen.

Er wordt voldoende ruimte voorzien voor vraagstelling.

Gastspreker
Jorn Dangreau, vrederechter kanton Torhout

Locatie
Online, via Zoom

Meer info
Martine De Moor
martine.de.moor@similes.be
tel 016 244 206

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 12,00
Niet-lid € 12,00

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten