Over Familie en hulpverlening: partners in zorg

Familie en hulpverlening: partners in zorg

Mag ik wat vragen?
Als familie heb je veel vragen naar de hulpverlening toe, als hulpverlener heb je vragen rond welke informatie je kan en mag delen met familie. Dit is een dilemma.

In deze sessie gaan we na welke opdracht is weggelegd voor de hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en hoe familie het best haar noden kenbaar maakt. We overlopen wat dat concreet betekent voor zowel familie als hulpverlener en wat je wel en niet mag verwachten. Er zijn beperkingen, maar ook mogelijkheden. De aangeboden inzichten, tips en handvaten zijn zowel voor familie als voor zorgverstrekkers interessant, want goede communicatie en samenwerking start bij wederzijds begrip.

Deze sessie geeft duidelijkheid over de aspecten en de wetgeving die een belangrijke rol spelen voor zowel hulpverleners als familieleden van iemand met een psychische kwetsbaarheid (o.a. privacy en beroepsgeheim). Wanneer iemand met een psychische kwetsbaarheid professionele hulp krijgt, blijft familie als informele zorgverlener een belangrijke partner in de zorg.

Gastspreker: Greet Pauwels, stafmedewerker Similes

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Heb je betalingsmoeilijkheden? Bel of mail naar Anne-Mie Poot, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Sluiten