Over Ook in de GGZ worden jongeren volwassen: hoe verloopt die overgang?

Ook in de GGZ worden jongeren volwassen: hoe verloopt die overgang?

De beste zorg verzekeren voor 15-25 – jarigen is een zeer actuele topic in de psychiatrie. De werkgroep ‘Transitie’ maakte een intensieve studie over de best mogelijke continuïteit van zorg voor de jeugd.

Het grootste deel van de Ernstige Psychiatrische Patiënten (EPA) bij volwassenen zijn uitlopers van psychische aandoeningen die in de kindertijd of de jeugd begonnen. De adolescentie is een belangrijke periode waarin de hersenen en de identiteit van een jongere een meer definitieve vorm krijgen. Er moet dus dan preventief ingegrepen worden op psychiatrische problemen vooraleer deze irreversibel worden. (Mc Gorry & Mei 2018). De leeftijdsgrenzen in de GGZ zoals die nu gehanteerd worden bemoeilijken de toegang tot zorg voor jongeren. Om dat euvel op te lossen werd grondig onderzoek verricht met de bedoeling een hulpverlening met expertise te installeren in gespecialiseerde zorg. Hiervoor werden a.h.v. een SWOT-analyse alle aspecten onder de loep gelegd, waaronder alvast ook de samenwerking met de familie. Deze aanbevelingen voor een goede transitiepsychiatrie worden nu aan de overheid voorgelegd. Ze brengen heel wat verheldering aan familieleden van jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Een aanrader voor al wie betrokken is!

Gastsprekers
Luc Detavernier, Directeur BPGG en secretaris van werkgroep Transitie

Meer info
Mich Jonckheere
tel 0486 349 338
similes.grimbergen@gmail.com

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 3,00
Niet-lid € 6,00

Deel met anderen

Sluiten