Nieuwsbrief mei 2021
mei 2021

Bij Similes staat jouw mentale gezondheid op nummer 1. Daarom schotelen we je regelmatig wat breinbrekers voor, een gezonde prikkel. Zo kan je via deze nieuwsbrief deelnemen aan maatschappelijk relevante onderzoeken, artikels lezen over de geestelijke gezondheidssector of je mentaal voorbereiden op een nieuw nummer van het Similesmagazine. Keuze genoeg!

NIEUWE EDITIE TIJDSCHRIFT

We blikken graag 2 weken vooruit! Dan komt er een nieuwe editie van het Similesmagazine in de brievenbus van alle leden terecht. In dit nummer vind je o.a. een interview met psychiater-gerechtsexpert Mathieu Vanfleteren over bewindvoering, een getuigenis van Arne Sierens, theatermaker met een hart voor mantelzorg en een artikel over je erfenis en de bescherming van je zorgenkind.

De rest van de inhoud ontdek je hier

BEVRAGING TELECONSULTATIES GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De coronamaatregelen hebben afgelopen maanden een grote impact gehad op de dagelijkse werking van ziekenhuizen. Consultaties werden in sommige ziekenhuizen op afstand georganiseerd. UZ Brussel wil graag te weten komen hoe zorggebruikers de consultaties via telefoon of beeldbellen hebben beleefd. Ben jij of ken jij iemand die afgelopen maanden op teleconsultatie ging bij UZ Brussel?

Deel je ervaringen via de vragenlijst

MANIFEST SOTERIAHUIZEN

Soteriahuizen, in Vlaanderen is dit een ontbrekende schakel in de geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen onderzoekt de mogelijkheden en voorwaarden om in België plaatsen te creëren waar mensen die een psychotische crisis doormaken een veilige omkadering krijgen, met de nodige zorg en ondersteuning. Ben je er net als wij van overtuigd dat Soteriahuizen een plaats verdienen binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen? Teken dan het manifest. Met het onderschrijven van deze principes pleit je mee voor Soteriahuizen als alternatief voor een opname bij een psychotische crisis.

Meer info en link naar het manifest

ONDERZOEK 'MANTELZORG EN WERK'

Met de toenemende aandacht voor werk-leven balans komt ook de uitdaging om mantelzorg en werk te combineren hoe langer hoe meer aan de oppervlakte. Het combineren van mantelzorg met werk krijgt steeds meer aandacht van de Vlaamse regering. Momenteel wordt het Vlaams mantelzorgbeleid voor de toekomst voorbereid. In de periode mei/juni organiseert KU Leuven focusgroepen met mantelzorgers. De insteek van de focusgroepen is zicht krijgen op de motieven om al dan niet te werken, en in kaart brengen van knelpunten en verbetermogelijkheden die de combinatie mantelzorg en (het zoeken naar) werk haalbaar maken.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan een focusgroep, stel jezelf voor 30 mei kandidaat door een mail te sturen naar Liesbeth.opdebeeck@kuleuven.be.

STERKE STIJGING GEDWONGEN OPNAMES

Zorgnet-Icuro verzamelde cijfers over de evolutie van het aantal psychiatrische patiënten dat gedwongen wordt opgenomen. Die aantallen zijn sinds tien jaar in stijgende lijn. De verklaring ligt in een combinatie van factoren, die een aanpak op diverse domeinen vereist. Zorgnet-Icuro vraagt om werk te maken van een fundamentele hervorming van het wetgevend kader rond gedwongen opname. Die terechte oproep zetten we graag mee in de kijker!

Lees meer

ONDERZOEK ERVARING PARTNERS VAN PERSONEN MET PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

Masterproefstudente Evie Brusselmans, klinische orthopedagogiek en disabilitystudies UGent, gaat op onderzoek naar de ervaringen van partners van personen meteen psychische kwetsbaarheid. Er wordt via een interview nagegaan wat de impact is op de relatiebeleving en het psychologische welbevinden van de partner zodat zorgverleners hier aandacht voor kunnen hebben. Hierbij wordt ingezoomd op de draaglasten, draagkrachten en visie op de situatie doorheen het proces van voor tot na een opname. Zie jij het zitten om je steentje bij te dragen aan dit onderzoek?

Contacteer Evie via evie.brusselmans@ugent.be of tel 0479091059.

NEEM DEEL AAN TAXI JORIS

Productiehuis De Chinezen start binnenkort met opnames van een nieuw tv-programma voor Canvas. Het programma heet Taxi Joris. Joris Hessels, gekend van Radio Gaga en De Weekenden, zal mensen vervoeren in zijn taxi voor een babbel om een beeld te krijgen van hun leefwereld. Het zijn steeds verhalen met een maatschappelijke relevantie, maar altijd met een menselijke benadering. Voor dit programma zijn de makers nog op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen. Een verhaal van een naastbetrokkene over psychische problemen verdient volgens hen ook zeker een ritje.

Interesse? Mail naar marlies.lembregts@dechinezen.be om de mogelijkheden te bespreken.

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 

  • 26/05 - Vrijwilligerswerk bij Similes - webinar
  • 30/05 - ASSperitief - online
  • 01/06 - Wegwijs in geestelijke gezondheidszorg - webinar
  • 08/06 - Voorstelling Houvast-app en werking Kruispunten Antwerpen - webinar
  • 10/06 - Lotgenotencontact voor naastbetrokkenen over borderline - online
  • 15/06 - KOPP lotgenotencontact - online
  • 16/06 - Lotgenotencontact voor familieleden van geïnterneerden - online
  • 17/06 - Lotgenotencontact voor ouders - online
  • 22/06 - Lotgenotencontact voor broers en zussen - online
016244 201
info@similes.be | nl.similes.be

 
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid