aanbod Oost-Vlaanderen

Similesactiviteiten in jouw buurt

Beste ,

We bezorgen jou graag een overzicht van de activiteiten in mei die in jouw buurt plaatsvinden. We rekenen op je gewaardeerde medewerking om deze activiteiten bekend te maken bij families en andere naastbetrokkenen.

Wonderbar Similes Sint-Niklaas
We bieden familieleden en andere naastbetrokkenen van psychisch kwetsbare personen de kans om in een vertrouwelijke sfeer in gesprek te gaan met een vrijwilliger van Similes.
Je kan deelnemen op volgende momenten:

18/05 Infomoment 'Over familie en psychiatrie'

Is er in het scenario van de hulpverlening ook plaats voor verbinding met familie of telt enkel de regie van de zorgvrager/gebruiker? Stefaan Baeten gaat tijdens een infoavond in Velzeke op zoek naar antwoorden.

Meer info

Familie-ontmoetingsmoment in Kruibeke 
Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je mensen die in dezelfde situatie zitten als jij: ze dragen zorg voor een psychisch kwetsbaar familielid.
Je kan deelnemen op volgende momenten:

24/05 Infomoment 'De kracht van verbinding'

We nodigen iedereen uit om te ontdekken welke banden sterk zijn en wat nog sterker kan. Ontdek het tijdens onze ontmoeting met LUS vzw in Drongen.

Meer info

Infomoment 'Wat is een Soteriahuis?'
Wat is een Soteriahuis? Op deze infoavond kom je meer te weten over wat een Soteriahuis zo bijzonder maakt en welke filosofie er aan de basis ligt.
Je kan deelnemen op volgende momenten:

30/05 Lotgenotencontact over euthanasie bij psychisch lijden

Neem deel aan de bijeenkomst in Gent voor naastbetrokkenen met thema euthanasie. Het is een veilige plek om je verhaal te delen en vragen te stellen.

Meer info
31/05 Gespreksreeks over borderline

Op deze avonden in Drongen is er plaats voor gesprek, ervaringen delen, elkaar aanhoren en wederzijds begrip.

Meer info

Infomoment 'Familie Impact!'
Familie Impact brengt familie of naasten, hulpverleners en beleidsmakers bijeen die mee willen nadenken over een sterk familiebeleid in de GGZ. We laten ons inspireren door een spreker of good practices, wisselen ideeën uit en formuleren samen adviezen. 
Je kan deelnemen op volgende momenten:

016 244 201 | info@similes.be | www.similes.be
Similes vzw, Groeneweg 151, 3001 Heverlee | 0413.066.283 | RPR Leuven

   
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid