Neem jij deel aan onze activiteiten over euthanasie bij psychisch lijden?
uitnodiging

Similes brengt een aanbod over euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden voor naastbetrokkenen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden, een gevoelig thema dat heel wat controversie teweegbrengt. Er hangt vaak een groot ‘stilzwijgen’ rond het lijden van de persoon met een psychische kwetsbaarheid én het lijden van de naastbetrokkene.

Naastbetrokkenen botsen vaak op onbegrip binnen het eigen netwerk. Ze voelen zich mogelijks onvoldoende gehoord of gezien door de betrokken hulpverlening. Een naastbetrokkene wil graag meer betrokken en nabij zijn. Maar de realiteit is vaak anders.

Similes staat klaar om deze naastbetrokkenen op te vangen met hun vragen en bezorgdheden. We organiseren dit najaar allerlei activiteiten met thema euthanasie

OVERZICHT AANBOD

18 oktober: Getuigenis: “Jaren na de suïcide van onze zoon…”  
“Ik ben Christine. 23 jaar geleden besliste onze oudste zoon om uit het leven te stappen. Hij heeft jarenlang psychisch zwaar geleden. Ik wil graag vertellen hoe wij daar als gezin mee omgegaan. Met dit engagement hopen we euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden beter bespreekbaar te maken en suïcide te helpen voorkomen."
Ik schrijf me in

15 november: ontmoetingsavond voor naasten over euthanasie

Deze bijeenkomst in Gent is er speciaal voor familie en andere naastbetrokkenen die vragen hebben rond het thema euthanasie.

Ik schrijf me in

29 november: online lotgenotencontact voor naasten over euthanasie 
Wij bieden de ruimte om in een veilige context je ervaringen te delen met andere naastbetrokkenen. Er is plaats voor het zegbare en het onzegbare, voor gedachten en emoties, voor vragen en verhalen.
Ik schrijf me in

Theatervoorstelling 'Emily, such fun'
Toneelgezelschap bARSt laat ons kennismaken met een confronterende getuigenis vol herinneringen, bespiegelingen en teksten uit eerste hand. Michèle brengt het verhaal van haar vriendin Emily, die euthanasie heeft aangevraagd. Het biedt een hyperpersoonlijke inkijk in de wereld van iemand met een psychische kwetsbaarheid, de psychiatrie en het euthanasiedebat. Maar vooral in de existentiële dimensie van lijden en hoe liefde en vriendschap tot voorbij de dood reiken.

Schrijf je in voor één van volgende voorstellingen:

016 244 201
info@similes.be | similes.be

   
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid