Over Samen wel in ons vel

Samen wel in ons vel

De laatste jaren veranderde het landschap van de geestelijke gezondheidszorg sterk. Waar geestelijke gezondheidszorg vroeger iets was tussen de patiënt en de zorgverleners, heerst vandaag de tendens om in de zorg voor psychisch kwetsbare mensen hun naasten meer te betrekken. Wie zorgt, praat eindelijk mee.  

Een meer betrokken rol als mantelzorger brengt ook moeilijkheden met zich mee.  Hoe ga je in gesprek met je kwetsbaar familielid zonder in conflict te gaan? Hoe kan je in je kracht blijven tijdens een gesprek met de hulpverleners? Hoe maak je als mantelzorger je eigen noden duidelijk aan anderen?  

Lieve Willems geeft je tijdens deze vorming praktische tips om je vragen en noden duidelijk te verwoorden. Zo vermijd je minder conflicten met je kwetsbaar familielid en verlopen gesprekken met hulpverleners al wat vlotter.

Gebruik de “samenleef-GPS”, een eenvoudig taalmodel met spelregels die snel aan te leren zijn en houvast biedt, om jouw verwachtingen praktisch en concreet af te stemmen op die van anderen.

Gastspreker
Lieve Willems, contextueel therapeut en familie-ervaringsdeskundige

Meer info
info@similes.be

We houden rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen.

Ben je geen naastbetrokkene? Check onze activiteitenkalender. Er zijn heel wat activiteiten die wel toegankelijk zijn voor een breder publiek.

Programma van vorming

Dag 1, woensdag 2 februari
19:00 - 21:30 Sessie 1
Dag 2, woensdag 9 februari
19:00 - 21:30 Sessie 2
Dag 3, woensdag 16 februari
19:00 - 21:30 Sessie 3

Lees meer over het programma

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Lid € 20,00
Niet-lid € 30,00

Deel met anderen

Sluiten