Over Samen wel in ons vel - GEANNULEERD

Samen wel in ons vel - GEANNULEERD

De laatste jaren veranderde het landschap van de geestelijke gezondheidszorg sterk. Waar geestelijke gezondheidszorg vroeger iets was tussen de patiënt en de zorgverleners, heerst vandaag de tendens om in de zorg voor psychisch kwetsbare mensen hun naasten meer te betrekken. Wie zorgt, praat eindelijk mee.  

Een meer betrokken rol als mantelzorger brengt ook moeilijkheden met zich mee.  Hoe ga je in gesprek met je kwetsbaar familielid zonder in conflict te gaan? Hoe kan je in je kracht blijven tijdens een gesprek met de hulpverleners? Hoe maak je als mantelzorger je eigen noden duidelijk aan anderen?  

Lieve Willems geeft je tijdens deze vorming praktische tips om je vragen en noden duidelijk te verwoorden. Zo vermijd je conflicten met je kwetsbaar familielid en verlopen gesprekken met hulpverleners al wat vlotter.

Gebruik de “samenleef-GPS”, een eenvoudig taalmodel met spelregels die snel aan te leren zijn en houvast biedt, om jouw verwachtingen praktisch en concreet af te stemmen op die van anderen.

Gastspreker
Lieve Willems, contextueel therapeut en familie-ervaringsdeskundige

Meer info
Deze activiteit is een reeks van 3 vormingsavonden.
Inschrijving en deelnameprijs geldt voor de volledige reeks.

Louise Wolfs
louise.wolfs@similes.be
tel 016 244 204

Aanmelden

Sorry, deze bijeenkomst is geannuleerd

Prijzen

Ticket Prijs
Hulpverlener € 60,00
Lid € 45,00
Niet-lid € 60,00

Deel met anderen

Sluiten